top of page

Varsling i arbeidsforhold

Varsling bidrar til å avdekke ulovligheter og andre kritikkverdige forhold begått av aktører i stat, kommune, private foretak og andre virksomheter. 

Arbeidsmiljøloven setter krav til varslingsrutiner for arbeidsgivere som sysselsetter flere enn fem ansatte.

 

Vi bistår oppdragsgivere med å etablere gode varslingsrutiner og metodikk for trygg saksbehandling av varslingssaker.  

Vi har erfaring fra saksbehandling av flere enn tusen varslingssaker. 

Vi kjenner utfordringene som både varsler, omvarslede (den det varsles på) og andre berørte opplever når det varsles om kritikkverdige forhold.  

 

Vi bistår en rekke oppdragsgivere med rådgivning i varslingssaker og med gjennomføring av undersøkelser i enkeltsaker. 

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

bottom of page