Program og foredragsholdere

Seminar for bistandssektoren

18. april 2018

13:30 til 17:30

Forskningsparken,

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til seminar for bistandssektoren. Målgruppen er først og fremst alle de som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad eller foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

Seminaret har som mål å dele kunnskap om hvilke tiltak som kan sikre at midlene eller tjenestene når frem, og blir benyttet i samsvar de krav som donorer og bistandsorganisasjoner har satt til seg selv, i tillegg til krav fra omverden. 

 

Derfor vil vil dele kunnskap om hvordan misligheter og regelbrudd skjer, hvordan de skjer og hva som kan gjøres for å håndtere risikoen. Her kan du få ny kunnskap om hvordan du bør håndtere risikoen for misligheter, regelbrudd og korrupsjon. 

Seminaret er gratis.