top of page

Prosessoppdrag

En rettsak kan være en krevende prosess for de involverte partene og kan legge beslag på både tid og ressurser. I vår rådgivning fokuserer vi derfor også på andre gode løsninger for partene, som ikke nødvendigvis innebærer bruk av rettsapparatet. Enten du er en privatperson eller representerer en virksomhet, kan det likevel i blant oppstå behov for å få avgjort en tvist i domstolene. Da er det viktig med en advokat som forstår saken og ser dine behov.

Vi leverer tviste- og prosedyretjenester til både privatpersoner og virksomheter. Vi kan påta oss prosedyreoppdrag innenfor sivil- og strafferett. Dette gjelder først og fremst oppdrag innenfor våre spesialområder, slik som personvern, økonomisk kriminalitet og andre misligheter, men også andre relaterte tjenesteområder. 

Prosessoppdrag utføres ofte i samarbeid med andre advokater i vårt nettverk som har spesialkompetanse på enkelte felt. Dermed sikrer vi at vi kan holde fremdrift i saken og løse oppdraget på en god måte. 

Noen av våre prosedyreområder:

  • Økonomisk kriminalitet

  • Strafferett

  • Erstatningsrett

  • Forsikringsrett

  • Arbeidsrett

  • Personvern

  • Avtale- og kontraktsrett

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

bottom of page