Webinar: Halvparten av kommunene ble utsatt for svindel i fjor

Oppdatert: 23. sep. 2020

Risikoen for misligheter og ulike former for økonomisk kriminalitet er tydeligvis stor i kommunesektoren. Opinion gjennomførte en spørreundersøkelse om økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner på vegne av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Inyett AS. Toppledere i kommunene forteller om høy risiko og hvilke tiltak de har iverksatt for å forebygge svindel, misligheter og andre former for økonomisk kriminalitet.Fredag 30. oktober arrangerer vi, sammen med Inyett, et webinar, hvor Erling kommenterer funn fra undersøkelsen i 2020, der 100 respondenter besvarte spørsmål om risikoen for svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.
Meld deg på seminaret her (ekstern lenke).

Økonomisk kriminalitet koster samfunnet betydelige beløp hvert år. Kommunene kan gjøre en rekke tiltak for å beskytte seg selv mot kriminalitet. Svindlere forsøker å forlede kommuner til å utbetale midler ved å utgi seg for å være leverandører som har krav på oppgjør fra kommunen. Svak informasjonssikkerhet og mangel på internkontroll kan føre til store tap for kommunene. Som byggherre er kommunen ansvarlig for å forhindre arbeidslivskriminalitet i kommunale byggeprosjekt. Svake rutiner og systemer for innkjøp gjør kommunen sårbar for misligheter, økonomisk utroskap, bedrageri og korrupsjon.


Under seminaret vil Erling Grimstad presentere funnene fra undersøkelsen i 2020 og beskrive hvilke tiltak ledere forteller at de har iverksatt for å beskytte seg mot slike uønskede hendelser. Erling vil også gi en oversikt over anbefalte forebyggende tiltak for å beskytte kommunen mot svindel og ulike former for økonomisk kriminalitet.