Visste du at 5 % av BNP går til bestikkelser og korrupsjon?


FNs anti-korrupsjons dag 9. desember 2017 setter søkelyset på omfanget og skadevirkningene av korrupsjon. Ifølge FN utgjør bestikkelser og korrupsjon mer enn fem prosent av BNP i hele verden.


Korrupsjon og bestikkelser er en betydelig global utfordring som foregår i alle land. FNs konvensjon mot korrupsjon trådte i kraft 2005. Konvensjonen har 183 statsparter hvorav 140 er signaturparter.

Korrupsjon og bestikkelser berører alle og kan ha store konsekvenser. Dette er noen av skadevirkningene:

Mindre velstand ved at korrupsjon motvirker økonomisk vekst og undergraver lover og regler. Det er mange selskap som ikke tør å investere i land der korrupsjon florerer. Det er nok av eksempler på land som er rike på naturressurser, men hvor befolkningen har lite nytte av disse verdiene. Mindre respekt for rettigheter ved at korrupsjon undergraver demokrati, styresett og

menneskerettigheter med svekkelse av statlige institusjoner. Færre tjenester for borgere ved at korrupsjon reduserer elementære tjenester som for eksempel helse, utdannelse og rent

drikkevann. Diskriminerende sysselsetting ved at arbeidsmarkedet ikke gir mulighet for kvalifiserte, men for de som har de "rette" kontaktene.


Hva kan du gjøre?

 

  • Ratify and enact the UN Convention against Corruption. Countries that successfully attack corruption are far more legitimate in the eyes of their citizens, creating stability and trust.

  • Know what Convention requires of your government and its officials. Rooting out corruption allows social and economic development.

  • Educate the public about the government's responsibility to be corruption-free. Equal and fair justice for all is a crucial element for a country's stability and growth. It also helps to effectively fight crime.

  • Raise awareness with the public, media and government about the costs of corruption for key services such as health and education. All of society benefits from functioning basic services.

  • Engage the youth of your country about what ethical behavior is, what corruption is and how to fight it, and to demand their right to education. Ensuring that future generations of citizens are brought up to expect corruption-free countries is one of the best tools to ensure a brighter future.

  • Report incidents of corruption. Create an environment where the rule of law prevails.

  • Refuse to participate in any activities that are not legal and transparent. Increases both domestic and foreign investment. Everyone is more willing to invest in countries when they see that funds are not being siphoned off into the pockets of corrupt officials.

  • Foster economic stability by enforcing zero-tolerance practices towards corruption. A transparent and open business community is a cornerstone of any strong democracy.

Her kan du lese mer om kampanjen United Against Corruption og om korrupsjon og utvikling.