Varslingsutvalget har lagt frem utredning om varsling i arbeidslivetDen 15 mars 2018 ble varslingsutvalget utredning om varsling i arbeidslivet lagt frem (NOU 2018:6).

Ikke overraskende har varsling størst verdi dersom:

  • varselet blir tatt på alvor,

  • varsleren blir tatt vare på,

  • det blir iverksatt undersøkelser for å få avklart om det foreligger kritikkverdige

  • forhold, og

  • det kritikkverdige forhold opphører.

Utvalget peker på at varsling er en verdi, og ikke et problem. Alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere plikter å utarbeide varslingsrutiner. I denne beregningen inngår faste ansatte, midlertidige og innleide. Rutinene skal angi fremgangsmåten for mottak, behandling og oppfølging av varsling i virksomheten.

Det stilles ingen krav til arbeidsgivers saksbehandling av en varslersak, etter gjeldende rett. Arbeidsgiver kan feie varslersaken under teppet og likevel følge lovkravene. Etter vår oppfatning er dette en av hovedutfordringene ved dagens regler. Det er kun mulig å oppnå verdiene av varsling som pekt på over, dersom varslersaken undersøkes for å finne ut av om det har foregått noe kritikkverdig, med det formål at eventuelle kritikkverdige forhold skal opphøre.

Du kan laste ned Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet her.