Undersøkelse - Er nordmenn villige til å hvitvaske penger?


En undersøkelse som Opinion har utført på vegne av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS, tyder på at nordmenn har en tilbøyelighet til å opptre som stråmenn.


15. oktober 2018 trådte ny hvitvaskingslov i kraft i Norge. Med dette regelverket skjerpes kravene til rapporteringspliktige foretak. I denne sammenheng har vi undersøkt hvorvidt nordmenn er villige til å opptre som stråmenn ved hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Personene ble stilt fire spørsmål.

Undersøkelsen viser at én av fem nordmenn viser tilbøyelighet til å opptre som "stråmenn" i forbindelse med hvitvasking av penger. Over 200 000 nordmenn (ca. 4 % av befolkningen) er tilbøyelige til å være stråmenn, også når de vet at pengene stammer fra ulovlige handlinger.

Les mer om undersøkelsen her.