Tiltak mot misligheter, regelbrudd og korrupsjon i bistandssektoren i 2018


Den 18. april 2018 gjennomførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS seminar for bistandssektoren om misligheter, regelbrudd og korrupsjon. Advokat Erling Grimstad ønsket velkommen og viste til pressemelding fra Norges Røde Kors om svindelsak som ble offentliggjort samme dag. Temaene for bistandsseminaret hadde en rekke fellestrekk med beskrivelsen av saksforholdet i pressemeldingen fra Norges Røde Kors. Seminaret ble avsluttet med en debatt, der foredragsholderne besvarte spørsmål fra de omkring 100 påmeldte.


Nils Haugstveit, Sentral Kontrollenhet i UD og Svend Thorleif Skjønsberg i Norads varslingsteam - redegjorde for status og erfaringer med behandling av mislighetssaker og saker der det er brudd med de avtalevilkår som gjelder for bistand i henhold til inngåtte avtaler. Deres gjennomgang ga deltakerne fra en meget god oversikt over hvilke typer av forhold som avdekkes.


Gro Skaaren-Fystro i Transparency International (TI) Norge, gjennomgikk arbeidet organisasjonen gjør for å spre kunnskap om forebygging av korrupsjon i bsitandssektoren. TI har utviklet nyttige opplæringsløsninger for de som arbeider i bistandssektoren. Disse løsningene ble presentert under foredraget.


Erling Grimstad gjennomgikk eksempler på hvordan misligheter foregår i bistandsprosjekter. Han gjennomgikk ulike former for misligheter, hvorfor de skjer, hvordan de foregår og ga eksempler på hvordan slike tilfeller blir avslørt i praksis.


Catarina Stärk Knoph, internrevisor i Norsk Folkehjelp ga en beskrivelse av hva organisasjonen gjør for å forebygge misligheter, regelbrudd og korrupsjon.


Jørn Lemvik, tidligere generalsekretær i Digni og nå rådgiver, gjennomgikk nødvendigheten av at bistandsorganisasjoner arbeidet med lederopplæring og ledelseskultur. Jørn delte eksempler fra sin livslange erfaring innen bistand og ga eksempler på hvorfor endring av ledelseskultur er en forutsetning for å forebygge regelbrudd, misligheter og korrupsjon.

 

Har du lyst til å delta på våre seminar for bistandssektoren, send oss en e-post: hello@governance.no