Oslo Fraud Awareness Week 2019

Onsdag 13. november arrangerte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS - Oslo Fraud Awareness Week 2019 - i Forskningsparken. Det var rundt 130 påmeldte til årets seminar som handlet om risiko for økonomisk kriminalitet.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS er sponsor for konferansen i regi av ACFE Konferansen ble ledet av Erling Grimstad.


ØKOKRIM holdt et innsiktsfullt og lærerikt foredrag om virtuell valuta og økonomisk kriminalitet. De forklarte blockchain teknologien som ligger bak Bitcoin og ga eksempler på hvordan kriminelle benytter virtuell valuta til å hvitvaske utbytte fra straffbare handlinger.


Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen holdt et engasjert innlegg om organisert kriminalitet i Oslo. Som eksempler på hvordan de kriminelle opererer, ga han en beskrivelse av arbeidslivskriminalitet og hvordan utbytte fra slik kriminalitet hvitvaskes og sikres av bakmenn.


Fredrik Hulting fra AMLAC holdt et innlegg om sanksjonsregelverket og risiko for regelbrudd. Han redegjorde for hvordan sanksjonsregelverket etterleves av svenske selskap og gjennomgikk spørsmål om etterlevelse av sanksjonskrav som er relevant for norske selskap.


Åge Østereng i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS ga en beskrivelse av hvilke spor som finnes i elektronisk lagret informasjon. Han redegjorde for hvordan slik informasjon bør sikres for å unngå manipulering eller endring av bevisverdien av elektroniske spor. Han viste også til eksempler hvor det ble avslørt antedatering av avtaler/kontrakter og hvordan saker var oppklart ved hjelp av elektroniske spor.


Til slutt delte Erling Grimstad noen eksempler på hvilken risiko som er forbundet med gransking av varslingssaker eller saker der det er mistanke om økonomisk kriminalitet, bedrageri, korrupsjon, hvitvasking, tyveri av forretningshemmeligheter eller andre former for regelbrudd.