Oslo Fraud Awareness Week 2018

Oppdatert: 17. sep. 2019


Tirsdag 13. november arrangerte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS - Oslo Fraud Awareness Week 2018 - i Forskningsparken. Mange dyktige foredragsholdere bidro med kunnskapsoverføring om forebygging av økonomisk kriminalitet for rundt 100 lydhøre og engasjerte deltakere. I år var temaet: Hvilke metoder og fremgangsmåter brukes ved økonomisk kriminalitet?

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS er sponsor for konferansen i regi av ACFE i Norge. Konferansen ble ledet av Erling Grimstad. Nedenfor kan du lese en kort oppsummering fra konferansen.

Gro Skaaren-Fystro i Transparency International (TI) Norge delte sin kunnskap om hva norske bedrifter gjør for å beskytte seg mot korrupsjon. Hun gjennomgikk blant annet verktøy TI har utviklet for bedrifter og som er fritt tilgjengelig på Tis nettsider.

Representant fra politiet informerte om terrorfinansiering og hvordan dette berører norske foretak. Selv om det er vanskelig for rapporteringspliktige foretak å oppdage aktiviteter eller transaksjoner som kan ha sammenheng med terrorfinansiering, eksisterer det enkelte indikatorer som rapporteringspliktige må være oppmerksomme på. Kunnskap om typetilfeller kan være med på å avdekke slike tilfeller.

Anne Dybo i ØKOKRIM fortalte om svindelmetoder. Presentasjonen inkluderte ulike former for bedragerier, slik som dating-svindel, CEO-fraud og bruk av privatpersoner som «pengemuldyr». Mange personer i Norge er tydeligvis villige til å opptre som pengemuldyr, noe som gjør det lettere for bakmennene å skjule sine transaksjoner. Advokatfirmaet Erling Grimstad sin undersøkelse på dette området, viser at én av fem nordmenn er villige til å opptre som stråmenn (pengemuldyr). Du kan lese rapporten her.

Trender innen arbeidslivskriminalitet var tema for Bjørn Marhaug, koordinator ved A-krimsenteret (Avdeling for arbeidslivskriminalitet i Skatteetaten). Han viste til hvilke bransjer som er særlig utsatt for slik kriminalitet og hvordan arbeidslivskriminalitet blir gjennomført i praksis. Midlene som har sitt opphav i slik kriminalitet, hvitvaskes for å tilsløre midlenes opprinnelse. Arbeidslivskriminalitet gir enorme tap for samfunnet og Norge taper betydelige skatteinntekter. Arbeidslivskriminalitet utkonkurrerer seriøse aktører i bransjene. Marhaug pekte på betydningen av å skape riktige holdninger hos forbrukere og næringslivet.

En stor del av innholdet av konferansen ble viet til anti-hvitvasking (AML). Dette var helt naturlig, ettersom ny hvitvaskingslov trådte i kraft i Norge 15. oktober i år. Henning Siebke, Head of Section Risk & Control Analysis, delte erfaringer og utfordringer. Han ga en praktisk tilnærming til direkte og indirekte eierskap. Martin Nordh, CEO i Acuminor delte kunnskap om risikobasert tilnærming i hvitvaskingsarbeidet og påpekte viktigheten av å ha kontinuerlig prosess for involveringen av risikovurderinger, rutiner, andre kontrolltiltak, opplæring, kundetiltak, risiko-scoring og rapporteringsplikten. Denne delen ble avsluttet av en paneldebatt med Karl-Johan Karlsson, FCC Officer i Handelsbanken. Deltakere i paneldebatten var Erling Grimstad, Henning Siebke og Martin Nordh. Diskusjonen omhandlet blant annet risikovurderinger, om rapporteringspliktige virksomheter bør stadfeste hva som er deres risiko-appetitt, regulativ veiledning fra FSA og flere andre temaer.

 

Dersom du ønsker å bli invitert til Oslo Fraud Awareness Week 2019, kan du sende henvendelse til:

hello@governance.no

Arrangementsiden for Oslo Fraud Awareness Week 2018 finner du her.