Oslo Fraud Awareness Week 2017


Mandag 13. november arrangerte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS - Oslo Fraud Awareness Week 2017 - i Forskningsparken. Mange dyktige foredragsholdere delte sin kunnskap om beskyttelsestiltak mot økonomisk kriminalitet for ca. 70 lydhøre og engasjerte deltakere. Ta kontakt med oss om du ønsker invitasjon til Oslo Fraud Awareness Week 2018.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS er sponsor for konferansen i Norge. Konferansen ble ledet av Erling Grimstad. Nedenfor kan du lese en kort oppsummering fra konferansen.


Erling Grimstad delte erfaringer om hva som kjennetegner saker om økonomisk kriminalitet, hvem som begår handlingene, hvordan de oppdages og hvilke tiltak som bedrifter implementerer for å beskytte virksomheten mot slike hendelser.


Lars Wilberg, director i KPMG, delte sin kunnskap om verktøy og metoder som benyttes for å avsløre misligheter med bakgrunn i elektroniske spor. Lars ga eksempler på relevante utfordringer, datakilder, analyseverktøy (eDiscovery verktøy) for behandling av elektroniske spor i henhold til hva som anerkjennes som "beste praksis". Samtidig understreket han betydning av å kontakte rådgivere for å sikre at denne type arbeid utføres i henhold til relevante lover og regler.


Jørgen Hanson, tjenesteansvarlig i DNV GL, fortalte om metodikk og erfaringer fra implementering av standarden for antikorrupsjon (ISO 37001). Jørgen arbeider til daglig med sertifisering av bedrifter etter standarden og delte mange nyttige erfaringer.


Ian Stendera, VP Customer Development i Ardoq, presenterte hvordan virksomheter kan sikre kontinuerlig etterlevelse av compliance krav ved bruk av det verktøyet Ardoq har utviklet. I dag benyttes deres løsning til GDPR compliance av mange virksomheter i Norge. Samme plattform kan også brukes som hjelpemiddel til å sikre etterlevelse av anti-hvitvaskingskrav og andre compliance krav.


Tormod Tingstad, advokat og assosiert partner i Kammeradvokaten (Danmark), delte erfaringer fra den compliance utdanning han har vært med på å starte i Danmark. Det er liten tvil om at dette utdannelsestilbudet passer godt for mange norske compliance ansatte.


Anne-Catherine Gustafson, politiinspektør i Politidirektoratet, informerte om politiets kriminalitetsforebygging i samarbeid med næringslivet. Hennes klare anbefaling til næringslivet er at alle saker bør anmeldes. Hun ga tilhørende et godt innblikk i hvordan politiet arbeider og utvikler stadig nye løsninger for å forebygge kriminalitet, ut over etterforskning av enkeltsaker.

 

Dersom du ønsker å bli invitert til Oslo Fraud Awareness Week 2018, kan du sende henvendelse til:

hello@governance.no

Arrangementsiden for Oslo Fraud Awareness Week 2017 finner du her.