Oppdatert AML guide


I juni 2017 kom The Basel Committee’s guidance med ny og oppdatert versjon av ”Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism”.

Dette er en svært nyttig veiledning i bankenes arbeid med å beskytte seg mot trusselen fra kunder som ønsker å misbruke banken til hvitvasking eller terrorfinansiering. Veiledningen gir tydelige anbefalinger om governance struktur i banken for å sikre etterlevelse (compliance) med AML krav. Krav til risk assessment, håndtering av risiko, krav til aksept av nye kunder, løpende overvåking av kundeforholdet, rapportering av mistenkelige transaksjoner, oppbevaring av informasjon samt rutiner og policy er noen av de sentrale temaene som beskrives. Fortsatt anbefales ”tre forsvarslinjer” i bankens arbeid for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Veiledningen er etter min mening noe alle personer i AMLO - og MLRO – roller bør sette seg inn i. Reglene som presenteres her er å regne som grunnlaget for den ”kjøreopplæringen” bankene må ha for å kunne operere.

Du finner veiledningen her.