Ny hvitvaskingslov vedtattNy hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 14. mai 2018 og ble sanksjonert i statsråd 1. juni. Loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015.

Det forventes at loven settes i kraft tidlig i høst, 2018.

Styremedlemmer og ledere kan få gebyr på inntil 44 millioner kroner

Banker og enkelte andre rapporteringspliktige virksomheter kan få overtredelsesgebyr på inntil 44 millioner kroner. Gebyrene kan også ramme styremedlemmer, administrerende direktør, hvitvaskingsansvarlig og andre ledere i de rapporteringspliktige foretakene.

Internkontroll blir viktigere

Ny hvitvaskingslov innebærer en rekke nye plikter. Det skal blant annet utarbeides skriftlig risikovurdering og anti-hvitvaskingsrutiner som skal kunne fremlegges for tilsynsmyndighetene. Kunder skal klassifiseres med forenklede, normale eller forsterkede kundetiltak. Dessuten skal det være en løpende oppfølging av kundene. Undersøkelsesplikten skal ikke bare lenger gjelde for mistenkelige transaksjoner, men også for mistenkelige aktiviteter og adferd fra kunden.

Hva bør du gjøre nå?

Vår anbefaling er at du gjennomfører en vurdering av hvilke endringer som bør gjennomføres i hvitvaskingsrutinene for å sikre at disse er tilpasset de nye kravene. Dessuten bør risikovurderingen oppdateres. En oppdatering av risikovurderingen bør ledsages av en tiltaksplan som sikrer at rapporteringspliktige blir satt i stand til å etterleve de nye lovkravene på en god og trygg måte.

Vi bistår rapporteringspliktige med å gjennomføre de endringene som skal til for å etterleve de nye hvitvaskingsreglene. Vår rådgivning etter ny hvitvaskingslov kan for eksempel bestå av hjelp til å etablere og oppdatere rutiner, stillingsinstrukser, organisering av anti-hvitvaskingsarbeidet, forsterkede kontrolltiltak, gjennomgang av treff på indikatorer, avslutning av kundeforhold (off boarding) og opplæringstiltak. Vi har mer enn 20 års erfaring innen anti-hvitvaskingsarbeidet og bistår gjerne med å beskytte din virksomhet mot hvitvasking. Les mer om våre anti-hvitvaskingstjenester her.

Dersom du har spørsmål om hvilke tiltak du bør gjennomføre, kan du sende oss en henvendelse til hello@governance.no.

Du kan lese lovvedtaket her.