Korrupsjon knebler ytringsfriheten


Korrupsjonsindeksen fra Transparency International for 2017 ble offentliggjort 21. februar. Den viser at Norden er blant de minst korrupte landene i verden. Snittet på verdensbasis er imidlertid 43 av 100 mulige poeng og Norge har oppnådd 85 poeng. Nederst på listen finner vi Somalia med 9 poeng.


Indikasjonene på korrupsjon viser at det er en sammenheng mellom land med store fattigdomsproblemer og korrupsjon. Der noen få personer i et land har altfor stor innflytelse, har korrupsjon og hvitvasking gode vekstvilkår.

Det er også skremmende å se at ytringsfriheten er under press i land med høy risiko for korrupsjon. Det er åpenbart en lang vei å gå for å oppnå en internasjonal utvikling der flere land tar korrupsjonsspøkelset på alvor. I videoen nedenfor fremkommer det blant annet at én journalist blir drept hver uke i land med høy risiko for korrupsjon.


Les mer om korrupsjonsindeksen hos Transparency International her.