GDPR på høring


General Data Protection Regulation (personvernforordningen fra EU) trer i kraft i alle EU/EØS land den 25. mai 2018. Innføringen av GDPR i Norge krever egen lov.

Denne prosessen er godt i gang. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag til ny personopplysningslov på høring med høringsfrist 16. oktober 2017.

Du finner informasjon mer informasjon her: