For enkelt å hvitvaske penger med anonyme betalingskort?


Det har lenge eksistert løsninger som gir muligheten til å sette inn penger på et utenlandsk betalingskort, helt uten krav til identitetsopplysninger eller kontroll av hvem som benytter seg av kortet. Slike løsninger er praktiske dersom du for eksempel ønsker å gi noen en gave. Mottakeren av kortet kan benytte pengegaven som han eller hun ønsker ved å belaste betalingskortet på vanlig måte.

Hva er problemet?


Anonyme betalingskort inviterer også kriminelle til å benytte betalingskortene til å hvitvaske utbytte fra straffbare handlinger. Kriminelle er avhengig av å plassere utbytte fra straffbare handlinger på en sikker måte. Formålet er å unngå at de skitne pengene fra den kriminelle handlingen kan spores tilbake til gjerningspersonen. Den kriminelle ønsker dessuten å hvitvaske pengene slik at vedkommende kan benytte utbyttet, uten at det vekker mistanke. En kriminell som overfører penger til en mottaker, som oppretter et anonymt betalingskort, har oppnådd å hvitvaske pengene.

Når pengene fra en straffbar handling settes inn på et forhåndsbetalt, utenlandsk betalingskort, uten krav til identitet, er hvitvaskingsoperasjonen gjort og pengene kan brukes over hele verden, uten særlig risiko.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har omtalt dette i sin trusselvurdering i august 2017. Dette fremkommer også i en artikkel fra NRK (august 2017).