Bot på 12,5 millioner danske kroner for overtredelse av hvitvaskingsloven


Den 21.12.2017 fikk Danske Bank bot fra SØIK i Danmark for manglende etterlevelse (compliance) av hvitvaskingsreglene.

Boten gis etter at Finanstilsynet i 2016 anmeldte banken etter å ha gjennomført tilsyn. Finanstilsynet avdekket manglende overvåking av enkelte transaksjoner. Dette var transaksjoner som ble gjort for andre enn bankens egne kunder. Danske Bank har gått med på å betale boten. Det er ikke tale om grove overtredelser i følge SØIK. Fortsatt er banken gjenstand for undersøkelser knyttet til sitt engasjement utenfor Danmark.

Informasjon om saken finnes under nyheter & presse her.