Bistandsseminaret 2019 - misligheter, regelbrudd og korrupsjon i bistandssektoren


Den 25. april 2019 gjennomførte Advokatfirmaet Erling Grimstad AS seminar for bistandssektoren om misligheter, regelbrudd og korrupsjon med over 120 påmeldte deltakere. Deltakerne fikk en ettermiddag fylt med historier fra virkeligheten og råd til hvordan bistandsorganisasjoner kan avdekke og forebygge korrupsjon og andre former for økonomiske misligheter. Årets seminar var det femte seminaret i rekken, arrangert etter initiativ fra Erling Grimstad.


Utenriksdepartementets nulltoleranse ved Nils Haugstveit

Leder av Sentral kontrollenhet gjennomgikk praktisering av nulltoleranse for økonomiske misligheter. Reaksjonsformene ved økonomiske misligheter skal ikke ha til hensikt å straffe mottakeren. Reaksjonsformen skal være forholdsmessig ved at den skal stå i forhold til avvikets karakter. Reaksjonene kan være at misligholdte midler eller midler som det ikke kan redegjøres for, betales tilbake. Andre reaksjonsformer kan være at videre utbetalinger stanses, erstatningskrav mot avtaleparten eller andre, strafferettslig forfølgning, arbeidsrettslige forføyninger (gjelder ansatte i utenrikstjenesten) og avvikling av samarbeidsforholdet.


Informasjon om Utenriksdepartementets nulltoleranse finner du her.


Erfaringer fra UD og Norad ved Svend Thorleif Skjønsberg og Nils Haugstveit

Leder av Norads varslingsteam og leder av Sentral kontrollenhet ga en oversikt over type saker om misligheter. Over flere år har Sentral kontrollenhet mottatt omring 100 saker per år. Fortsatt er de fleste sakene med reaksjoner fra Uganda og Malawi. Det rapporteres også om et høyt antall mislighetssaker fra Syria.


Informasjon om mislighetssaker ved Sentral kontrollenhet fremgår av Rapport om økonomiske mislighetssaker 2018 og dokumentet som finnes her.


Erfaringer fra etterforsker i FN

En av FNs mest erfarne etterforskere fortalte forsamlingen om sine erfaringer fra et liv som etterforsker. Han gjennomgikk den historiske utviklingen fra enheten (ID/OIOS/UN) ble opprettet, betydningen av at enheten er et helt uavhengig organ og hvordan arbeidet i store trekke har utviklet seg over tid. Han beskrev hvordan de rekrutterte personer til stilling som etterforsker i FN og delte enkelte teknikker de benytter for å kontrollere at de rekrutterer de rette personene. Blant annet viste han til at tidligere politifolk som ikke hadde avlært måten de opererte på i politiet, kunne ødelegge saker ved å ikke tilpasse seg den virkelighet ID opererte under. Forskjellen fra politiets etterforskning og IDs administrative «fact finding» er stor.

Etterforskeren ga anonymiserte eksempler på saker og teknikker de benyttet for å avsløre «fraud and corruption» blant ansatte i FN. Han viste også til hvordan arbeidet med «Internal audit» kunne utvikles til å identifisere økonomiske misligheter med kunnskap om hvilke røde flagg de skulle se etter.


Erfaringer fra mislighetssak i Norges Røde Kors ved Kristin Fretheim

Kristin gjennomgikk hvordan Norges Røde Kors gikk frem for å avsløre mistanker om økonomiske misligheter hos deres partner på Madagaskar i 2018. Hun ga en åpenhjertig beretning om hvordan det hadde virket inn på organisasjonen å avsløre at noen av de personene de hadde samarbeidet med i lang tid, viste seg å ha svindlet dem på ulike måter. Kristin gjennomgikk beslutningsprosesser og de enkelte stegene de måtte gå gjennom. Hun fortalte hvordan de hadde løst utfordringene steg for steg. Norges Røde Kors bestemte seg for å identifisere hva de kunne lære av hendelsen. De iverksatte dermed et eget prosjekt for å finne ut av hvordan de kan forhindre tilsvarende saker i fremtiden.


Metoder ved avdekking av misligheter i bistandsprosjekter ved Erling Grimstad

Erling understreket at de viktigste tiltakene bistandsorganisasjoner kan gjøre, er å forebygge økonomiske misligheter. Han gjennomgikk metoder for undersøkelse av mistanker slik som forundersøkelse, spesialrevisjon (forensic audit), faktaundersøkelse, gransking og andre for mer for undersøkelser som kan bidra til å avdekke hendelsesforløp. Erling beskrev også eksempler han har opplevd i felt i forbindelse med fiktive prosjektrapporter, forfalskning av fakturaer og manipulering av regnskap.


Ønsker du å delta på vår neste Bistandsseminar? Send oss en e-post til hello@governance.no