Økonomisk kriminalitet - Nye trender i trusselbildetØKOKRIM har publisert trusselvurdering for 2018. Ikke overraskende beskrives digitalisering og globalisering som sentrale faktorer i trusselbildet mot økonomisk kriminalitet. Identitetstyveri, CEO fraud og andre former for bedrageri skjer digitalt, og er ofte begått av ukjente gjerningspersoner utenfor norges grenser.

Hvitvasking ved bruk av digitale betalingsplattformer, er en stadig økende trend.

Internasjonale bedragerier øker, og avsløringer som Panama Papers viser tydelig hvor global økonomien er. Panama Papers avslører også selskap med tilknytning til Norge. Les ØKOKRIMs trusselvurdering for 2018 her.