Personvernombud (DPO)

Etter personopplysningsloven og personvernforordningen (2018) må alle kommuner ha eget personvernombud (DPO). Også mange foretak skal ha personvernombud etter de nye reglene. Det anslås at flere tusen norske bedrifter og offentlige virksomheter må oppnevne et personvernombud. Ordningen er en videreutvikling av dagens frivillige ordning. 

Vet du om virksomheten du arbeider i har plikt til å oppnevne personvernombud? Ønsker dere å oppnevne personvernombud? 

Vi bistår dere med å avklare om dere må ha personvernombud og påtar oss gjerne oppgaven som eksternt personvernombud. Vi tilbyr tjenesten som personvernombud til fast pris. 

Hvem er vi personvernombud for?

Vi er personvernombud for flere virksomheter, herunder statlig-kommunal- og privat sektor.

 

Det kan være tryggere for kommuner og virksomheter som er pålagt å ha personvernombud å velge eksternt personvernombud. Årsaken til dette handler blant annet om krav til kompetanse og unngå at ansatte blir satt i vanskelige lojalitetskonflikter mellom hensynet til arbeidsgivers ønske og krav om rapportering til Datatilsynet og personer som skal ha beskjed om eventuelle avvik. Vi forstår de utfordringer som kan oppstå i ombudsrollen og kan sikre at vår utføring av ombudsrollen gir virksomheten den støtten og bistanden som er nødvendig for å bygge en personvernkultur og håndtere utfordringer som vil oppstå. 

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om våre tjenester og hva det innebærer. Send oss en e-post til hello@governance.no eller fyll ut kontaktskjemaet. 

© 2017-19 Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

  • LinkedIn
  • Facebook

Personvernrådgiveren leveres av

hello@governance.no | Gaustadalléen 21, 0358 Oslo, Norway