top of page

Om oss

Digitalisering av advokattjenester åpner for nye måter å bistå kunder på

Nye krav fra oppdragsgivere, økt konkurranse og digitalisering, fremtvinger nye måter å levere advokattjenester på. Dette skaper et behov for tettere samarbeid mellom advokaten og andre spesialister som kan utnytte de mulighetene digitaliseringen gir.

Forskningsparken - gode muligheter til å delta i den digitale utviklingen

Fra vårt kontor i Forskningsparken samarbeider vi med flere IT-selskaper og vi sitter tett på den utviklingen som foregår hos mange av de nystartede selskapene. Dette gir oss gode muligheter til å videreutvikle computer forensic tjenester og compliance løsninger for å bistå våre oppdragsgivere til å håndtere risiko og krav til etterlevelse på en god måte.

Vi setter sammen team av spesialister i hvert oppdrag

 

Vi har et omfattende nettverk av spesialister i og utenfor Norden, som kan trekkes inn i oppdrag ved behov. Gjennom nettverket av enkeltpersoner og selskaper, bemanner vi opp prosjekter med de profilene oppdraget krever. På denne måten sikres kunden tilstrekkelige ressurser og skreddersydd kompetanse til rett tid. Dette gjør det også mulig å benytte de mest moderne teknologiske løsningene og programvarene for å løse oppgavene for våre kunder. Vi tilbyr blant annet de beste tekniske løsninger for sikring og analysering av elektronisk lagret informasjon på lik linje med de største aktørene i bransjen. 

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om måten vi arbeider på. 

bottom of page