Forebygging av økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er en av de største truslene mot det private næringslivet og medfører ofte en risiko for omdømmetap og alvorlig økonomisk skade. I verste fall risikerer både virksomheten og ansatte å bli straffeforfulgt for lovovertredelsene. Den senere tiden har man også sett flere eksempler på at ledelsen har måttet gå når økonomisk kriminalitet har blitt avslørt under deres ledelse.

Et komplisert risikobilde som er i stadig endring innebærer at virksomheter må identifisere og forstå en rekke trusler som kan ramme virksomheten. Nye metoder og hjelpemidler krever at virksomheter holder seg oppdatert på mekanismer for å forhindre økonomisk kriminalitet og andre misligheter. Samtidig blir det stilt stadig strengere krav fra både norske og internasjonale myndigheter. 

Vi bistår virksomheter med blant annet:

 • Risikovurdering

 • Strategibeslutninger og fastsettelse av målsettinger

 • Organiseringstiltak

 • Etterlevelsestiltak og kontrolltiltak (compliance)

 • Opplæring og dilemmatrening på arbeidsplassen

 • Utvikling av program for beskyttelse mot økonomisk kriminalitet

 • Implementering av fastsatte tiltak

 • Forretningsetiske retningslinjer (Code of conduct)

 • Informasjon og kommunikasjon

 • Revisjon av eksisterende program for forebygging av økonomisk kriminalitet

 • Gransking av økonomisk kriminalitet

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no