Har dere oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler og hvordan?

Har dere oversikt over behandlingsgrunnlagene? 

Er dere i stand til å identifisere avvik og varsle de som skal varsles, innenfor de fristene som gjelder?

Har dere oppdatert personvernerklæringen og databehandleravtalene?

Trenger dere personvernrådgiver (tidl. personvernombud)?

Har dere nødvendige interne retningslinjer, rutiner, prosedyrer og opplæring på plass?

GDPR Compliance

Personvernforordningen skal sikre at individer kan ha tillit til virksomhetens behandling av personopplysninger.

Vi kan hjelpe dere med hele eller deler av prosessen for å sikre etterlevelse av reglene. 

Prosessen med å etterleve den nye personvernforordningen behøver ikke å bli en lang, komplisert eller omfattende prosess. Dersom virksomheten følger dagens regelverk, er dere godt i gang med denne prosessen. 

Kartleggingen av behandlingen av personopplysninger er ofte den mest tidkrevende delen av prosessen. Vi har verktøyene og kompetansen til å hjelpe virksomheten med en effektiv, grundig og oversiktlig prosess. 

Compliance verktøy

Vi bruker blant annet verktøy fra vår samarbeidspartner, Ardoq, til å gjennomføre gap-analyse og dokumentere våre kunders systemer, datastrømmer og prosesser. Verktøyet vi bruker gir våre kunder et godt grunnlag for kontinuerlig oppdatering og etterlevelse av regelverket. 

© 2017-19 Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

  • LinkedIn
  • Facebook

Personvernrådgiveren leveres av

hello@governance.no | Gaustadalléen 21, 0358 Oslo, Norway