Erling Grimstad

Advokat og daglig leder

  • Erling Grimstad LinkedIn

Erling er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og granskning av mistanke om misligheter og økonomisk kriminalitet. Han bistår oppdragsgivere med å forebygge eller avdekke mistanke om regelbrudd slik som hvitvasking, korrupsjon, bedrageri, underslag, økonomisk utroskap, tyveri av forretningshemmeligheter, id-tyveri, brudd på anskaffelsesregelverk og en rekke andre former for kritikkverdige forhold. Oppdragsgiverne er ofte rapporteringspliktige foretak etter hvitvaskingsloven, andre private foretak, kommuner, stat, bistandsorganisasjoner og andre virksomheter.      

Erling er mye brukt i compliance - oppdrag innen anti-hvitvasking, personvern, anti-korrupsjon og sanksjons-regelverket. Han bistår oppdragsgivere med å kartlegge graden av etterlevelse eller med ajourføring av risikovurdering, policy, rutiner, organisering og oppgaver som er knyttet til  rammeverket for å sikre god og trygg etterlevelse av krav. 

Erling er mye brukt til kurs, foredrag og andre opplæringstiltak. Han er en erfaren foredragsholder innenfor temaer som forretningsetikk, hvitvasking, korrupsjon og etablering av etterlevelseskultur i virksomheter.  

Han har erfaring fra oppdrag for blant annet stat, kommune og private foretak i de fleste bransjer i Norge. Han har bred internasjonal erfaring fra krevende oppdrag både for private foretak og oppdragsgivere i bistandssektoren. 

Erling er sentral i utviklingen av Økrimpodden, opplæringsløsningen i anti-hvitvasking (AML-appen) og chatboten innen GDPR/personvern (GDPR-GUIDEN).

 

Erling var den første i Norge som startet gransknings- og varslingstjenester. Han har dybdekunnskap fra alle tjenesteområder som advokatfirmaet tilbyr.  

erling.png

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

Erfaring

2017 - d.d.

Advokat og daglig leder

2004 - d.d.

Advokat og daglig leder

1981 - 2004

Politietterforsker, førstestatsadvokat og

assisterende ØKOKRIM-sjef

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS
Erling opprettet advokatfirmaet i 2017 for å tilby gransking- og compliance tjenester til banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og bistandsorganisasjoner. 
Erling har arbeidet med gransking og compliance i og utenfor Norge.
Erling har arbeidet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet i roller som etterforsker, påtaleansvarlig, aktor og som leder i ØKOKRIM.

Utdannelse

2001 - 2004

MBA

1986 - 1991
Master
1981 - 1983
Bachelor
BI
Master i ledelse (organisasjonspsykologi, styrearbeid og prosjektledelse).
Universitetet i Oslo
Juridisk embetseksamen.
Politiskolen i Oslo

Kontakt meg

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no