top of page

Elektroniske bevis

Digital bevissikring

Vår erfaring fra en rekke granskingssaker er at viktig informasjon ofte er lagret elektronisk. I flere av oppdragene vi har utført for våre kunder, har det vært behov for å sikre elektronisk lagret informasjon. 

Gjennom sikring av elektronisk lagret informasjon kan vi bistå kunder med å sørge for at viktig informasjon ikke går tapt gjennom bevisst eller ubevisst tilintetgjøring. I mange tilfeller er det også mulig å gjenskape filer og dokumenter som opprinnelig har blitt slettet. Viktig informasjon kan for eksempel befinne seg på mobiltelefoner, PC, nettbrett, e-postkasse, harddisker, dataservere eller være lagret i ulike skyløsninger.

Sikring av elektronisk lagret informasjon fører med seg en rekke problemstillinger. I tillegg til at det kreves kunnskap om den rettslige adgangen til å gjennomføre slik sikring, kreves det også inngående kunnskap om bruk av digitale verktøy for å sikre og behandle digitale sport på en forsvarlig måte. Vi besitter den nødvendige regulatoriske kunnskapen på området og har blant annet inngående erfaring med reglene om innsyn i arbeidstakeres e-postkasse (e-postinnsyn) og sivilrettslig bevissikring utenfor rettsak.

 

Ved sikring av elektronisk lagret informasjon benytter vi anerkjente metoder og praksis som innebærer at viktig informasjon eventuelt kan fremlegges som bevis i en sak for domstolene. 

Søk i digital informasjon

Granskingsoppdrag innebærer ofte håndtering av store mengder elektronisk lagret informasjon, for eksempel som følge av at det er gjennomført digital bevissikring. Det samme kan være tilfellet for saker som går for domstolene og andre rettslige prosesser. 

Ved å sortere og tilrettelegge for søk i elektronisk lagret informasjon, er det mulig å få rask tilgang til informasjon som man ellers ville brukt lang tid og mye ressurser på å fremskaffe. Bruk av digitale visualiseringsverktøy gjør det mulig å analysere og fremstille informasjon på en lettfattet og forståelig måte.

Vi har lang erfaring med å bistå kunder i søk i elektronisk lagret informasjon gjennom bruk av digitale eDiscovery-verktøy. Vi kjenner de beste tekniske løsningene på markedet og kan gi råd om hvilke løsninger som bør anvendes i det enkelte oppdraget, både når det gjelder søk, analyse og fremstilling av informasjon.

Gjennom samarbeid med aktører i vårt nettverk kan vi også tilby noen av de kraftigste eDiscovery-løsningene på markedet.

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

bottom of page