Advokatfirmaet Erling Grimstad er et av landets ledende miljøer innen forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. 

 

Vårt mål er å bistå selskaper med gransking og compliance med vår spisskompetanse, tilby teknologiske løsninger innen våre fagfelt, og bidra til å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet. 

 

Vårt team består av mennesker med spisskompetanse og engasjement for våre fagfelt.

erlinggrimstad.png

Erling Grimstad er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Erling var den første i Norge som startet gransking - og varslingstjenester. Han har arbeidet med gransking og compliance siden 2004 og stiftet Advokatfirmaet Erling Grimstad i 2017. Erling har bred internasjonal erfaring fra en rekke oppdrag og saker i Europa, USA, Afrika og Asia. Erling har tidligere arbeidet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet i roller som politietterforsker, førstestatsadvokat og assisterende ØKOKRIM-sjef. Han har master i rettsvitenskap fra UiO, Master i ledelse fra BI og en bachelor fra Politiskolen i Oslo

Vi har et omfattende internasjonalt nettverk av spesialister i tillegg til våre faste ansatte i Oslo. Vårt nettverket består blant annet av spesialister innenfor sikring og analysering av elektronisk lagret informasjon, revisorer og regnskapsførere. Gjennom nettverket av enkeltpersoner og selskaper, skreddersyr vi team av spesialister i hvert oppdrag med de profilene oppdraget krever.

Internasjonalt nettverk

Fredrik Bergsmark Grimstad har vært i advokatfirmaet siden 2017 som advokatfullmektig/advokat. Han har solid erfaring fra alle tjenesteområder som advokatfirmaet tilbyr. Fredrik har solid erfaring fra offentlig sektor og har arbeidet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Statens Kartverk. Videre har han vært engasjert i internasjonalt juridisk arbeid i Togo (Afrika) og Kina. Fredrik har LL.M i Public International law og master i rettsvitenskap fra UiO, med spesialisering i business and human rights og data privacy law (GDPR). 

Fredrikbgrimstad.png

Vi er fremtidsrettet advokatfirma og vi har fokus på innovasjon og nye løsninger for våre klienter. Vi utvikler teknologi som skalerer kunnskap innen fagfeltet, for at bedrifter på en enkel og effektiv måte skal kunne etterleve regulatoriske krav. Vi har blant annet utviklet AML-appen - opplæring innen anti-hvitvasking og terrorfinansiering for rapporteringspliktige foretak i EU/EØS. 

Innovasjon

Bjørn B. Mæland har vært i advokatfirmaet siden 2018 som advokatfullmektig. Bjørn har solid erfaring fra alle tjenesteområder som advokatfirmaet tilbyr. Bjørn har tidligere jobbet som advokatfullmektig i et av Norges største revisjonsselskaper. Han har master i rettsvitenskap fra UiO fra 2015, og har særlig spesialisert seg innen strafferett og hvitvaskingsregelverket. 

bjørnbmæland.png

Vi brenner for å dele vår kunnskap. Derfor produserer vi Økrimpodden og skriver blogginnlegg for å dele vår kunnskap om økonomisk kriminalitet. Vi tar også vårt samfunnsansvar på alvor. Derfor bistår vi blant annet asylsøkere, som ikke har krav på rettslig bistand, pro-bono i saker som blant annet gjelder statsløshet og politisk beskyttelse, gjennom NOAS sitt domstolsprosjekt. 

Samfunnsansvar og kompetansedeling

Ingvild H. Fredriksen har vært i advokatfirmaet siden august 2021 som advokatfullmektig, og tidligere som trainee. Ingvild har tidligere hatt traineeopphold i tingretten og andre advokatfirmaer. Ingvild har master i rettsvitenskap fra UiT fra 2021 med spesialisering i Data Privacy Law, Cybersecurity law og selskapsrett fra UiO. Ingvild har tidligere studert International studies ved Dowling College i New York.

Åge S. Østereng er en av Norges mest erfarne dataetterforskere og arbeider med sikring og søk i elektronisk lagret informasjon (computer forensic). Han har lang erfaring fra Politiets Datakrimsenter og fra Kripos. Åge har betydelig internasjonal erfaring, blant annet fra etableringen av High Tech Crime Unit i Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Fra 2011 har han arbeidet i gransking- og compliance enheter i konsulent- og advokatfirmaer. Åge har også erfaring som sakkyndig vitne og som medhjelper til namsmannen ved utenrettslige bevissikringsoppgaver.