Vi forebygger og avdekker økonomisk kriminalitet

Gjennom håndtering av varslingssaker, gransking, undersøkelser av kritikkverdige forhold og bistand til etterlevelse av regulatoriske krav, er vi med på å gjøre en forskjell.

Trekanten_M__skygge.png

Aml appen

Dette er AML-appen, en grundig og skalerbar øvelse mot hvitvasking av penger og mot terrorfinansiering som er gjort enkel, engasjerende og konkurransedyktig.

Mockup_amlappen.png

Granskning

Bakgrunnen for å starte gransking kan for være en mistanke om at virksomheten har blitt utsatt for økonomisk kriminalitet eller andre misligheter, enten i Norge eller i utlandet.

Image by Christina @ wocintechchat.com
Image by Giorgio Trovato

Anti-hvitvasking

Vi har lang erfaring med å bistå rapporteringspliktige foretak med utfordringer knyttet til anti-hvitvasking. Vi har god regulatorisk kjennskap til både norske, nordiske, europeiske og andre internasjonale lover og regler på området.

Vi har ekspertise innenfor

Governance

Gransking og råd til virksomheters oppfølging av granskingssaken

Risiko

Sikring og søk i elektronisk lagret informasjon

Compliance

Råd og veiledning om hvordan gransking skal organiseres og utføres

Økrimpodden

Hvordan kan økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes - kort forklart av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og gjester fra blant annet Økokrim, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste, sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter.

Artboard 3.png