Gransking
- forebygge, avdekke og granske kritikkverdige forhold

Det er mange årsaker til at aktører i det norske næringslivet ønsker å granske faktiske forhold og omstendigheter. Bakgrunnen kan for eksempel være en mistanke om at virksomheten har blitt utsatt for økonomisk kriminalitet eller andre misligheter, enten i Norge eller i utlandet.

Resultatet av en gransking kan få store konsekvenser for virksomheten, enkeltpersoner som omfattes av granskingen og andre berørte tredjeparter. De som utfører granskingen må sørge for at alle parter ivaretas og at prosessen gjennomføres innenfor lovens rammer. Det er derfor viktig at granskingen gjennomføres av kvalifisert personell med kompetanse innenfor fagområdet. 

De som utfører granskingen må ha kunnskap til å vite hvilke undersøkelser som er relevante og hvor informasjonen kan befinne seg, enten det gjelder undersøkelser i elektronisk lagret informasjon, fysisk dokumentasjon eller gjennom intervjuer med personer. 

 

Som uavhengige advokater og rådgivere kan vi bistå virksomheter med å gjennomføre en gransking og vurdere om faktiske forhold og omstendigheter utgjør brudd på lover og regler.

 

Vårt firma ledes av en av landets mest erfarne gransker, som blant annet har bistått en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter med å granske forhold omkring korrupsjon, hvitvasking, mistanke om økonomisk kriminalitet og andre misligheter, varslingssaken, innkjøp og offentlige anskaffelser, brudd på god forretningsskikk, forsikringssvindel, arbeidsmiljø m.m.

Ingen arbeidsplasser kan sikre seg 100 % mot mislig-heter eller alvorlige regelbrudd. Det er store forskjeller på skadevirkningene som oppstår etter at mistanken om regelbrudd har oppstått. Undersøkelser av mistanke om regelbrudd, krever god kunnskap og innsikt om temaet for å sikre at virksomheten foretar de rette valgene når mistanken blir kjent. Vi blir ofte engasjert av ledelsen for å gi råd og veiledning om hvordan slike undersøkelser skal organiseres og utføres. 

Noen av de spørsmålene ledelsen bør stille seg når mistanken oppstår er:

  • Hva er risikoen knyttet til mistanken?

  • Hvordan kan verdier sikres?

  • Hvilken informasjon skal gis til ledelsen, styret eller andre berørte?

  • Hvor finnes det informasjon som er relevant for saksforholdet?

  • Hvilken informasjon kan sikres og hvordan bør sikringen gjennomføres?

  • Hvilke undersøkelser bør gjennomføres før noen av partene eller personene som er involvert, blir gjort kjent med mistanken?

  • Når skal relevante myndigheter informeres og hvordan bør det gjøres?

  • Hvilke lover og regler regulerer adgangen til å gjennomføre undersøkelser på elektronisk lagret informasjon?

  • Når skal intervjuer gjennomføres og hvordan?

  • Hvordan skal søk og analyser gjennomføres?

Publikasjoner

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

Gransking_Fotokreditering-Gyldendal.jpg