Bjørn Bäckstrøm Mæland

Advokatfullmektig

  • Bjørn Bäckstrøm Mæland LinkedIn

Bjørn fullførte master i rettsvitenskap i 2015. Han har særlig spesialisert seg i strafferett og skrev en masteroppgave om selvvasking. 

Bjørn har solid arbeidserfaring innen fagområdene compliance og gransking. Han har hatt ulike arbeidsoppgaver innenfor forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet og andre misligheter. 

bjorn.png

Telefon:

(+47) 991 59 176

E-post:

bbm@governance.no

Erfaring

2018 - d.d.

Advokatfullmektig

2015 - 2018
Advokatfullmektig og Associate
Advokatfirmaet Erling Grimstad AS
BDO AS og BDO Advokater AS

Utdannelse

2010 - 2015

Master

Universitetet i Oslo
Master i rettsvitenskap.

Kontakt meg

Bjørn Bäckstrøm Mæland

ADVOKATFULLMEKTIG

Telefon:

(+47) 991 59 176

E-post:

bbm@governance.no