top of page

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til det årlige Bistandsseminaret. Målgruppen for seminaret er først og fremst alle som arbeider i bistandssektoren (organisasjoner og NGOer), enten de er ansatt, frivillige, rådgivere eller har en annen tilknytning. Seminaret passer også for ansatte ved ambassader, Norad og foretak som finansierer bistandsprosjekter. 

  • Seminaret er gratis

  • Bistandsseminaret vil avholdes fysisk og digitalt

Problemer med påmelding? Send oss en e-post: hello@governance.no

For øyeblikket ingen kommende arrangementer

Program og foredragsholdere

For øyeblikket ingen kommende arrangementer

Seminar for bistandssektoren

27. april 2022

10:45 til 13:30

Gaustadalleen 21, Oslo

Har du spørsmål?

Send oss en mail på: 

hello@governance.no

bottom of page