top of page

Bistandssektoren

Samarbeidspartnere og mottakere av bistandsmidler befinner seg ofte i utviklingsland, hvor risikoen for korrupsjon og annen alvorlig kriminalitet er vesentlig høyere enn i Norge. Dermed står bistandssektoren overfor en risiko for å bli utsatt for økonomisk kriminalitet eller å bli misbrukt på andre måter. Dette krever at bistandsorganisasjoner har god kjennskap til og tett oppfølging av både samarbeidspartnere og mottakere.

Vi bistår bistandsorganisasjoner med å følge opp mistanke om regelbrudd og andre forhold. Fra en rekke oppdrag over hele verden, har vi lang erfaring med å gjennomføre undersøkelser, utredninger, spesial-revisjoner og granskinger for organisasjoner som arbeider med humanitær bistand.

Gjennom vårt nettverk av spesialister, kan vi sette sammen et tverrfaglig team, som også kan bestå av lokale ressurser med lokal kompetanse. Dermed sikrer vi at vi har kapasitet og kompetanse til å kunne påta oss oppdrag på kort varsel, også i krevende geografiske områder i verden. Dette innebærer at vi er i stand til å hjelpe bistandsorganisasjoner på en kostnadseffektiv måte, med høy kvalitet i leveransen.

Vi bistår også bistandsorganisasjoner med å etterleve lover og regler, samt eventuelle andre krav fra norske og utenlandske myndigheter. I denne sammenheng kan vi blant annet bistå med å opprette et compliance-program, etablere god internkontroll for oppfølging av bistandsmottakere og gjennomført bakgrunnssjekk (Integrity Due Diligence - IDD) av samarbeidspartnere. 

Vi er god kjent med de begrensede økonomiske rammer som bistandsorganisasjoner opererer under. Derfor legger vi stor vekt på forutsigbarhet omkring budsjett og estimat for kostnader.

Det årlige bistandsseminaret

seminar bistandssektoren.png

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no

bottom of page