Anti-korrupsjon

Ansvarlige aktører i næringslivet er opptatt av å utvikle en god organisasjonskultur som ikke aksepterer smøring, bestikkelser eller ulovlig påvirkningshandel. De er opptatt av fair konkurranse, ansvarlighet og god forretningsetikk i alle ledd i sin virksomhet. De er ikke redd for å være åpne om hvilke produsenter, leverandører eller samarbeidspartnere de benytter. De identifiserer risiko for korrupsjon i egen virksomhet og har et godt rammeverk for å beskytte virksomheten på en god måte. De styres av ledere som etterlever foretakets etiske retningslinjer og forretningsmessige krav. Dette er ledere som respekteres av sine medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere for sin integritet.   

Kommuner, private foretak og organisasjoner som har opplevd mistanke om korrupsjon i egne rekker, vet hvilke utfordringer og tap som følger av slike mistanker.   

Vi har unik innsikt i hvorfor korrupsjon skjer, hvem som begår slike handlinger og hvilke tiltak som kan beskytte virksomheten mot korrupsjon. Vi kjenner myndighetenes forventninger og krav og kan hjelpe foretaket med beskyttelsestiltak eller undersøkelse ved mistanke.

Vi bistår med blant annet

 • Utarbeidelse og implementering av anti-korrupsjonsprogram i virksomheten.

 • Utarbeidelse og implementering av etiske retningslinjer (Code of conduct)

 • Utarbeidelse og implementering av andre rutiner (slik som varslingsrutiner, metodikk for bakgrunnsundersøkelser, krav til valg av leverandører m.m.).

 • Gjennomføre bakgrunnsundersøkelser (Integrity Due Diligence - IDD) av leverandører, agenter, samarbeidspartnere og andre tredjeparter.

 • Opprettelse og organisering av en compliance-funksjon, samt etablere god internkontroll.

 • Gjennomføre kurs og opplæring av ansatte. 

 • Juridiske vurderinger ved mistanke om lovbrudd.

 • Bevisvurdering.

 • Sikring av verdier og informasjon.

 • Gjennomføre gransking, undersøkelser eller faktautredninger for å kartlegge de faktiske forhold, hendelsesforløp, årsakssammenheng eller ansvarsforhold.

 • Rådgivning og bistand ved kommunikasjon med offentlige myndigheter.

 • Bistand i krav om erstatning av økonomisk tap.

Kontakt oss

Erling Grimstad

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER

Telefon:

(+47) 997 97 542

E-post:

eg@governance.no