Åge S. Østereng

Spesialrådgiver datasikring og analyse

  • Åge S Østereng LinkedIn

Åge S. Østereng arbeider med sikring og søk i elektronisk lagret informasjon (computer forensic). Åge er blant landets mest erfarne dataetterforskere. Han har lang erfaring fra Politiets Datakrimsenter og fra Kripos der han var sentral i arbeidet med digitale prosjekter knyttet til overgrepssaker. 

Han har betydlig internasjonal erfaring, blant annet fra etableringen av High Tech Crime Unit i Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

Fra og med 2011, har Åge arbeidet i gransking- og compliance enheter i konsulent- og advokatfirmaer. Han har deltatt i en rekke krevende oppdrag innen digital sikring og analyse. Han har også erfaring som sakkyndig vitne og som medhjelper til namsmannen ved utenrettslige bevissikringsoppgaver. 

aage.png

Telefon:

(+47) 916 60 058

E-post:

age@governance.no

Erfaring

2017 - d.d.

Spesialrådgiver

2013 - 2017
Daglig leder
2012 - 2013
Manager
2008 - 2012
Leder
2006 - 2008
Rådgiver
1996 - 2006
1996 - 2003
Instruktør
1996 - 1988
Advokatfirmaet Erling Grimstad AS
ASO AS
Spesialist innen bevissikring og analyser av elektroniske spor. 
BDO AS
Ansvar for computer forensic oppgaver.
Kripos
Leder for etablering og implementering av SOMB, nasjonal database for overgrepsbilder.
European Union Police Mission
Rådgiver ved etableringen av nasjonal High Tech Crime Unit i Sarajevo.
ØKOKRIM/Kripos
Politiets datakrimsenter.
Politihøgskolen
Instruktør ved politihøgskolens utdanning i sikring, søk og analyse av elektroniske spor. 
Fredrikstad politidistrikt

Utdannelse

1977 - 1978

Politiskolen

Kontakt meg

Åge S. Østereng

SPESIALRÅDGIVER

Telefon:

(+47) 916 60 058

E-post:

age@governance.no